Zajęcia Otwarte dla Rodziców

W naszym przedszkolu w dwóch grupach, w grupie I i IV odbyły się Zajęcia Otwarte dla Rodziców. Rodzice uczestnicząc w nich mogli poznać charakter pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi. Zajęcia miały na celu umożliwić Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji dziecka na tle grupy. Takie działanie pozwala również na śledzenie postępów własnego dziecka.

W dniu 22.03.2017 r. w grupie I zajęcia otwarte pt. „Witaj panie bocianie” zostały przeprowadzone przez wychowawcę-Panią Dorotkę Milas.

Natomiast dzisiaj w ramach zajęć otwartych grupa IV realizowała temat pt. „Jak budzimy wiosnę ze snu”. Zajęcia przeprowadziła Pani Gosia Piech.

Dziękujemy Rodzicom za liczne przybycie.

Galeria zdjęć.