Zapraszamy do udziału w konkursie matematycznym

Przedszkole Samorządowe im. Św. Mikołaja w Rajbrocie

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„W ŚWIECIE MATEMATYKI”

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali.

 

REGULAMIN
konkursu plastycznego „W ŚWIECIE MATEMATYKI” organizowanego dla
dzieci z Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie

KONKURS REALIZOWANY POPRZEZ APLIKACJĘ MESSENGER

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki i rodziców do wzięcia udziału w konkursie.
Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej dowolnie ilustrującej temat

„W ŚWIECIE MATEMATYKI”.

Cele konkursu:

. Uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród przedszkolaków
. Kształtowanie pojęć matematycznych: orientacja w przestrzeni, wielkość, kształt,
cyfra
. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecięcej
. Wzbudzanie zainteresowania plastyką
. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
w różnych technikach i formach


Organizator:

Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie (nauczycielki: Magdalena Janiczek,
Małgorzata Piech).

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkolaków.
2. Każdy uczestnik może wystawić do konkursu tylko jedną pracę.
3. Technika prac: dowolna, płaska (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.); forma pracy:
indywidualna.
4. Format pracy A4

Termin konkursu:

1. Prace dzieci należy przesyłać w formie zdjęcia wykonanego w naturalnym świetle
na aplikację Messenger grupy, do której dziecko uczęszcza. Pod zdjęciem pracy
należy wysłać imię i nazwisko dziecka.
2. Termin przesyłania prac: do 15.05.2020 r.

Ocena prac:

1. Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
. samodzielności
. oryginalności i pomysłowości w interpretacji tematu
. estetyki wykonania
2. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu Jury.
3. Komisja konkursowa dokona oceny prac w każdej grupie przedszkolnej:
Gr. I (3- latki); Gr. II 4 –latki; Gr. III 5- latki; Gr. IV 6- latki; Gr. V 5-6 latki.
4. Decyzja o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia będzie ostateczna.
5. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola
www.przedszkolerajbrot.pl. Wyłonieni laureaci otrzymają narody i dyplomy, które
zostaną wręczone po powrocie dzieci do przedszkola.