Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie
informuje, że wszystkie dzieci dla których złożono wnioski
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
zostaną przyjęte do przedszkola.

W związku z tym Rodzice tych dzieci proszeni są, aby
w terminie  od 29 marca do 03 kwietnia

potwierdzić  pisemnym oświadczeniem
wolę przyjęcia dziecka  do przedszkola.

Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk oświadczenia można pobrać
ze strony internetowej przedszkola
lub wypełnić w przedszkolu.