Dzień Górnika

,,Święta Barbara” Schodzą górnicy pod ziemię, w ciemność daleką od słonka. Wychodzi im tu naprzeciw Święta Barbara, patronka. Płomień chybocze się w lampach, na czarnej...

Zobacz więcej>>