Dzień Górnika

,,Święta Barbara”

Schodzą górnicy pod ziemię,
w ciemność daleką od słonka.
Wychodzi im tu naprzeciw
Święta Barbara, patronka.
Płomień chybocze się w lampach,
na czarnej ścianie drżą cienie.
– Szczęść Boże – słychać głos świętej.
Serdeczne to pozdrowienie.
Szczęść Boże – górnicy chórem
odrzekną swojej patronce.
I jasno w czarnej kopalni,
jak gdyby wzeszło tu słońce.

Dzisiaj obchodziliśmy Dzień Górnika – Barbórkę.

Krasnoludki wysłuchały opowiadania pt. „Rozgniewany węgielek”, obejrzały prezentację multimedialną, z której dowiedziały się jak ciężka i odpowiedzialna jest praca pod ziemią. Poznały wiele ciekawostek na temat górniczego stroju oraz dowiedziały się dlaczego święto górników to Barbórka i jak bardzo trudna i niebezpieczna jest praca w kopalni.
Na koniec zajęć dzieci pięknie pokolorowały górniczą czapkę.

MP

Galeria 🙂