Procedury bezpieczeństwa.

Szanowni Rodzice.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie naszego przedszkola w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Zarządzeniami Dyrektora Przedszkola
nr 15/2020 i 16/2020. Dokumenty te dostępne są w zakładce Ważne dokumenty.