Ważny komunikat dla rodziców dzieci 6 -letnich!

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI 6 LETNICH

W związku z czasowym zamknięciem przedszkola a następnie nieobecnością dzieci, przedszkole będzie realizowało ZWROT NADPŁACONYCH OPŁAT za żywienie.  

ZWROTY DOTYCZĄ TYLKO DZIECI 6 – LETNICH, które kończą przedszkole.

Opłaty pozostałych dzieci, kontynuujących wychowanie przedszkolne, będą rozliczane we wrześniu.

PONIEWAŻ ZWROTY BĘDĄ PRZESYŁANE NA KONTO proszę Rodziców dzieci 6 – letnich o wypełnienie druku dotyczącego numeru konta (dostępny na stronie internetowej – poniżej oraz przy wejściu do przedszkola). Termin dostarczenia – 18 czerwca.

OŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA

                                                                                                           dyrektor przedszkola

Jolanta Koszmider