Ważna informacja!

Informacja dla Rodziców

W związku ze wznowieniem funkcjonowania przedszkola od dnia  25.05.2020r. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez przedszkole, zgodnie z reżimem sanitarnym mają obowiązek:

  1. Zapoznać się z Zasadami organizacji pracy i pobytu dziecka w przedszkolu w czasie pandemii
  2. Poinformować dyrektora przedszkola o chęci przysłania dziecka i przesłać wiadomość e-mail wraz z dokumentami (skan lub fotografia deklaracji i oświadczenia) na adres przedszkola przedszkolerajbrot@wp.pl

Deklaracja

Oświadczenie rodzica

Oryginał dokumentu ( wypełniony i podpisany ) należy oddać w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Przyjęcia należy uzgadniać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

  1. Przygotować dziecko na powrót do przedszkola.

W pierwszej kolejności, z opieki w przedszkolu będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Do pracy z dziećmi w poszczególnych oddziałach będą przydzielone w miarę możliwości 2 nauczycielki. Dodatkowo do opieki nad dziećmi w danym oddziale – pomoc nauczyciela lub woźna.
  • Przedszkole będzie przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
  • Do przedszkola dziecko nie zabiera ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek.
  • Nauczyciele nadal będą prowadzili nauczanie zdalne.
  • Grupy przedszkolne to nie będą grupy obecnie funkcjonujące (będą obejmowały dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem deklarowanych godzin uczęszczania.
  • W załączniku zamieszczone zostały przydatne numery telefonów
  • W tym załączniku zamieszczone zostały procedury bezpieczeństwa

Dyrektor przedszkola

Jolanta Koszmider