Informacja dla Rodziców

 

W związku z decyzją ogłoszoną na konferencji RM, zajęcia stacjonarne w przedszkolu
zostają zawieszone w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.

W czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkola nauka dla przedszkolaków
odbywać się będzie na odległość.

Nauczyciele poszczególnych grup będą realizowali, zgodnie ze scenariuszami zajęć i miesięcznymi planami pracy, treści programowe zamieszczając je na stronie internetowej przedszkola
oraz poprzez założoną w każdej grupie wiekowej aplikację Messenger.

                                                                                                      Dyrektor przedszkola                                                                                                  Jolanta Koszmider