Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka 2018 r.                      

 

Dnia 18 stycznia miała miejsce uroczystość, która na stałe wpisała się
w repertuar imprez przedszkolnych, święto pełne uśmiechu, wzruszeń
i radości – Dzień Babci i Dziadka. 

 

Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich, którzy jako babcie
i dziadkowie bardzo licznie przybyli do swoich wnucząt a także przybyłych gości – Panią kierownik ZOSiP  w Lipnicy Murowanej Annę  Cempurę, która w imieniu Pana Wójta Tomasza Gromali przekazała zgromadzonym życzenia, Panią Kierownik  GOPS w Lipnicy Murowanej Marię  Kurek, Księdza Proboszcza Leszka  Babraja, księdza Józefa Smolenia rodaka z Rajbrotu, Radnych Gminy Lipnica Murowana wraz z osobami towarzyszącymi, Rodziców, Radę Rodziców,  grono pedagogiczne i pracowników przedszkola oraz wszystkie przedszkolaki.

 

Tegoroczne wielopokoleniowe spotkanie przypadło w czasie szczególnym –
w roku jubileuszu 700 lat lokacji miejscowości Rajbrot. To ważna rocznica dla wszystkich również dla przedszkolaków i doskonała okazja do poznania przez nich swojej małej ojczyzny, jej zwyczajów, tradycji, wartości rodziny.  Jakże wielką rolę spełniają tu babcie i dziadkowie.

 

Rozmowy o przeszłości, wspomnienia czy opowiadanie historii sprzed lat to niewątpliwie domena babć i dziadków.

 

To oni przechowują pamiątkowe fotografie, stare albumy, rodzinne pamiątki. Wspólnie spędzany czas i przekazywanie tradycji,  oglądanie albumów czy przedmiotów, które trwale zapisały się w historii  rodziny, z pewnością jest tym, co zostanie zachowane w dziecięcej pamięci.

 

W podziękowaniu za Ich troskę i opiekę, za czułość, cierpliwość
i przekazywanie wnukom najlepszych wartości pani dyrektor złożyła życzenia: zdrowia, radości, pomyślności i wszelkich łask oraz wielu miłych
i ciepłych chwil spędzanych w gronie najbliższych.

 

Najmłodsi uczestnicy uroczystości Wszystkim Babciom i Dziadziom w dniu ich święta dedykowali życzenia w postaci wierszy  i piosenek płynących
z małych, ale gorących serc a ponieważ jest to rok ważnego jubileuszu dla naszej miejscowości i dla wszystkich jej mieszkańców, również tych najmłodszych,  odsłonili oni przed Gośćmi rąbek tych wydarzeń, które działy się tutaj 700 a może i więcej lat temu –  bo choć są jeszcze mali tą historię już poznali.

 

Po zaprezentowaniu części artystycznej i gromkim „Sto lat” wnuki wręczyły babciom i dziadkom upominki a następnie goście zaproszeni zostali na poczęstunek.

Zabawa taneczna przy piosenkach granych przez Zespół Fokus trwała do godzin wieczornych.

 

Za pomoc i wsparcie przy organizacji tego święta dziękujemy:

Paniom z Rady Rodziców:

  • Pani Bogusi Gajec
  • Pani Marcie Bodurka
  • Pani Monice Stochel
  • Pani Joannie Szpil
  • Pani Joanna Bukowiec
  • Pani Marcie Babraj
  • Pani Sylwii Trojan
  • Państwu Marii i Wiesławowi Trojan

niezawodnej Pani Monice Łukasik oraz Uli Bodurce, które co roku oferują nam swoją pomoc

 

wszystkim Rodzicom, którzy uczyli dzieci wierszy i piosenek, przygotowali piękne stroje i zatroszczyli się o przewiezienie dzieci na próbę a także dostarczyli nam produkty spożywcze i jarzyny.

 

wszystkim pracownikom i nauczycielom naszego przedszkola.

 

Panu Krzyśkowi Janiczkowi za liczne próby kolędowania z przedszkolakami.

 

Panu Janowi Zelkowi, który jak co rok ufundował dla nas słodki poczęstunek i upiekł bochen czerwonego chleba.

 

Pani dyrektor Domu Kultury za możliwość zorganizowania uroczystości na  sali Domu Kultury w Rajbrocie.

 

Za dekorację sali Pani Elżbiecie Kępie i Marii Fitrzyk.

 

Panu Waldemarowi Mulce za przewiezienie do remizy potrzebnych rekwizytów.

 

Za dokumentację fotograficzną uroczystości Panom: Damianowi Polkowi oraz Pawłowi Zięciowi.

 

Zespołowi muzycznemu Fokus, który przyjął zaproszenie i uświetnił naszą uroczystość.

 

Pani Babci Stanisławie Zelek za słodycze dla przedszkolaków. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy oferowali swoją pomoc przy organizacji święta.

 

Miłe wrażenia i wspomnienia pozostaną na długo w naszej pamięci.

 

 

Fotorelacja 🙂