Jan Paweł II – pamiętamy…

W 40 rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II, dzieci z grupy III i IV udały się pod Krzyż, aby oddać hołd i zapalić znicz naszemu drogiemu i kochanemu Ojcu Świętemu. Pamiętamy… 

D.Milas

Zdjęcia