Komunikat dla Rodziców.

Szanowni Rodzice

W związku z wprowadzeniem na terenie powiatu bocheńskiego strefy czerwonej przypominam
o przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu w związku z Covid 19.

  • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
  • Dzieci są przyprowadzane/odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe
  • Rodzic i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych dzieci i rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
  • Rodzice przyprowadzający lub odbierający dziecko z przedszkola mogą wchodzić z nim do przestrzeni wspólnej (korytarz na parterze, korytarz na piętrze) przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności

– dystans

– osłona ust i nosa

– rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Prosimy o ograniczenie do minimum czasu przebywania w części wspólnej
i nie gromadzenie się w szatniach.

                                                                      Dyrektor przedszkola Jolanta Koszmider