Koronawirus już w Polsce – zachowajmy szczególną ostrożność

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z rekomendacjami MEN i zaleceniami Kuratorium Oświaty w Krakowie, w związku z zagrożeniem koronawirusem apeluję o nie posyłanie do przedszkola dzieci chorych, przeziębionych, z katarem orazo  zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie podstawowych zasad higieny , w tym częstego mycia rak z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców. Zasiłek wypłacany jest – tak jak świadczenie  chorobowe.

Wątpliwości dotyczące stanu zdrowia można wyjaśniać telefonicznie  

  • w najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej – 14 612 32 34
  • numery całodobowe – 602 430 042, 666 035 666
  • infolinia NFZ – 800 190 590

Komunikaty na stronie Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego;

www.gis.gov.pl , https://www.gov.pl

Poszerzone informacje profilaktyczne znajdują się na stronie internetowej  www.gov.pl/koronawirus.