OGŁOSZENIE !!!

OGŁOSZENIE 2021

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie informuje, że w budynku przedszkola zamieszczone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

W związku z tym Rodzice kandydatów zakwalifikowanych  proszeni są,
aby w terminie od 12 marca do 17 marca 2021 r.
potwierdzili pisemnym oświadczeniem wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w budynku przedszkola.