Ogłoszenie o wynikach rekrutacji

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie informuje,
że w budynku przedszkola zamieszczone zostały listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.