Opłaty za przedszkole

Informujemy Rodziców, że opłaty  za żywienie i za pobyt dziecka w przedszkolu  będą odtąd przekazywali na konta bankowe.

Nr rachunków  bankowych dla wpłat Rodziców:

  • za pobyt w przedszkolu:

92 8589 0006 0230 0610 0837 0131

  • Za wyżywienie:

65 8589 0006 0230 0610 0837 0132

Prosimy, aby do 20 kwietnia uregulować opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w miesiącu marcu. Wychowawcy poszczególnych grup poinformują rodziców  o wysokości należnej opłaty.

Opłata za pobyt nie dotyczy dzieci 6 letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Odbiorca:

Urząd Gminy Lipnica Murowana

Tytułem:

Za pobyt w marcu 2020

Od kogo:

Imię i nazwisko rodzica, adres