Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

W ostatni czwartek wszystkie przedszkolaki wzięły udział w nietypowej lekcji, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzonej przez starszych kolegów i koleżanki ze Szkoły Podstawowej, pod kierunkiem Pani Barbary Matlęga.

Młodzież opowiedziała przedszkolakom o sposobach udzielania pomocy poszkodowanym przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek starszych kolegów, dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, złamania czy krwotoku. Przypomniały sobie również podstawowe numery alarmowe.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla zaangażowanych uczniów oraz ich opiekuna – pani Barbary Matlęga.

AR

Zdjęcia