Zapisy do przedszkola

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola w Rajbrocie informuje, że Rodzice przedszkolaków, które w roku szkolnym 2021/2022 będą kontynuowały edukację  przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym                                im. św. Mikołaja w Rajbrocie składają u dyrektora Deklarację                   o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od dnia 01 lutego 2021 do 05 lutego 2021

NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W W/W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Druk Deklaracji można pobrać:

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci, które obecnie do niego
nie uczęszczają  trwać będą
od 08 lutego do 05 marca 2021 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami będzie można pobrać w przedszkolu
lub ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolerajbrot.pl.

Szczegółowe  terminy rekrutacji znajdują się  w Zarządzeniu Wójta Gminy Lipnica Murowana