Góra Grosza

Ogólnopolska akcja „Góra grosza”
„Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”

W naszym przedszkolu jest już tradycją uczestniczenie w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. W tym roku każda z grup przedszkolnych zbiera drobne monety i wrzuca do specjalnie przygotowanych pojemniczków. Grupa, która uzbiera najwięcej grosików otrzyma nagrodę.

Zebrane środki będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W tym na tworzenie i dofinansowanie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, placówek pogotowia rodzinnego oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.

Góra grosza to także zakup rzeczy codziennego użytku czy przedmiotów dla dzieci. Fundusz „Góra grosza” pomaga również rozwijać talenty, pasje i zainteresowania podopiecznych.

Akcja trwa od 26 listopada 2018 do 2 stycznia 2019
Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie”

 

Koordynator udziału w akcji
 mgr Ewelina Piech