Góra Grosza

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.

Nasze przedszkole bierze udział w XVII  Ogólnopolskiej Edycji Góra Grosza.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Koordynator: Pani Dorotka Milas.

gora-grosza