Ogłoszenie o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/21

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie informuje, że wszystkie dzieci
dla których złożono wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2020/2021
zostały zakwalifikowane  do przedszkola.

W związku z tym Rodzice tych dzieci proszeni są, aby

w terminie  od 13 marca do 18 marca w godz. 8.00 – 13.00 

potwierdzić  pisemnym oświadczeniem wolę przyjęcia dziecka  do przedszkola.

Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola [TUTAJ]
lub wypełnić w przedszkolu.

Oświadczenie można również wypełnić, zeskanować i przesłać mailem na adres: przedszkolerajbrot@wp.pl 

Oświadczenia składają tylko rodzice dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA

(tych, które po raz pierwszy rozpoczną edukację w przedszkolu)