Ogłoszenie w sprawie odpłatności

 

Ogłoszenie w sprawie odpłatności w miesiącu wrześniu

 

Prosimy Rodziców o uregulowanie odpłatności za żywienie. W tym miesiącu wpłacamy posiłki za cały wrzesień. Ewentualne nieobecności odliczymy w październiku.

Kwota za żywienie:

  1. Jeżeli dziecko je śniadanie i obiad – 88 zł.
  2. Jeżeli dziecko je śniadanie, obiad, podwieczorek – 110 zł.

 

Za żywienie wpłacamy do 10 września 2021 r.

na numer konta 65 8589 0006 0230 0610 0837 0132

 

Nazwa i adres odbiorcy przelewu:

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

32- 724 Lipnica Murowana 44

 

W tytule przelewu prosimy zaznaczyć imię i nazwisko dziecka, za które wnoszona jest opłata.

Opłaty nie wnoszą Rodzice, których dzieci są objęte opieką GOPS.

 

W miesiącu wrześniu wpłacamy tylko za żywienienie ma odpłatności za godziny pobytu.