Przedszkolaki uczciły 101 rocznicę odzyskania niepodległości
W dzisiejsze przedpołudnie, punktualnie o godzinie 11:11 nasze przedszkole, podobnie jak ponad 19 tysięcy placówek oświatowych z całej Polski, ale i spoza jej granic, odśpiewało wspólnie 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Przedszkolaki w odświętnych strojach, z własnoręcznie robionymi kotylionami zgromadziły się w holu przedszkola i odśpiewały hymn państwowy. Nie zabrakło również lekcji, przypominającej o symbolach narodowych i recytacji dobrze znanego wszystkim przedszkolakom wiersza „Kto ty jesteś?”.
AR
Galeria