Zebranie z Rodzicami
OGŁOSZENIE O ZEBRANIU
Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie zaprasza Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się  20 listopada 2019 r. / środa  / o godz. 15.30 w budynku przedszkola. 
Na zebraniu poruszone zostaną sprawy organizacyjne dotyczące uroczystości przedszkolnych: Wizyta świętego Mikołaja,  Dzień Babci i Dziadka oraz sprawy bieżące.
Rodzice dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie do odbycia nauki w szkole zostaną zapoznani przez wychowawców z wynikami wstępnej diagnozy, natomiast rodzice dzieci młodszych – z wynikami prowadzonych przez wychowawców obserwacji ich umiejętności i rozwoju.
Serdecznie zapraszamy.