Sukces naszych „Cyganiątek”
W niedzielę 11. 02. 2018 przedszkolaki z grupy II pod kierownictwem pani Dorotki wzięły udział w XXIV ZAPUSTNYM PRZEGLĄDZIE GRUP CYGAŃSKICH. Tańcem
i śpiewem opowiedziały o zapustnych obrzędach. 

 

Jury przyznało II miejsce naszym małym artystom. Serdecznie gratulujemy dzieciakom oraz Pani Dorotce sukcesu!!!Byliście wspaniali!
 K.Przybyłko