Wyniki konkursu plastycznego „W świecie matematyki”

 Wyniki przedszkolnego konkursu plastycznego

 „W świecie matematyki”.

 

15maja 2020 r. zakończył się przedszkolny konkurs plastyczny

  1.  „W świecie matematyki”.

   zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołajaw Rajbrocie pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lipnica Murowana Tomasza Gromali.

Na konkurs wpłynęło 30 prac, oceny prac konkursowych dokonała niezależna Komisja Konkursowa w dniu 25.05

 Skład Komisji:

  • Pan mgr Rafał Pajor nauczyciel sztuki w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie .

Podczas oceny prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

-samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, estetykę,stopień trudności techniki,oryginalność.

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników:

Grupa II prace

I miejsce –     Asia Łacna

II miejsce – Tosia Krawczyk

Grupa III

I miejsce – Jasiu Krawczyk

II miejsce – Amelka Osiecka

III miejsce – Nikola Trojan

Grupa IV

I miejsce- AniaBodurka

II miejsce – Hubert Osiecki

III miejsce –Szymon Babraj

Grupa V

I miejsce –Tekiela Natalka

II miejsce –Zuzia Domas

III miejsce –Blanka Nowowsiak

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po powrocie do przedszkola.

Szczególne podziękowania należą się młodym artystom za udział oraz ich opiekunom, bez których zaangażowania konkurs z pewnością by się nie odbył.

Zapraszamy do udziału w kolejnych naszych konkursach!

Serdecznie gratulujemy laureatom, wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom!

MP