Orzeczenie dla rodziców ze stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Przedszkola mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów zapewnienia opieki, jeśli są osobami aktywnymi zawodowo z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Dofinansowanie może wynosić 300 zł miesięcznie na każde dziecko.

W przypadku miesięcy, w których przedszkola były zamknięte z powodu koronawirusa, dofinansowanie także przysługuje, tak jak wcześniej – tylko w zakresie kosztów opieki rzeczywiście poniesionych. Skoro wnioskodawca ponosił w tym okresie koszty opłaty stałej, to mogą być one obecnie także dofinansowane w ramach programu, gdyż są one kwalifikowalne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 w dni robocze od 8 do 15 lub telefonicznie pod numerem (14) 611-97-44

Formularz wniosku znajduje się pod linkiem:

http://niepelnosprawni.bochnia.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-D-P-scalone.pdf