Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości”

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 🙂

Regulamin konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości”.

                      I Przepisy ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie

Tel. 14 613 80 70

przedszkolerajbrot@wp.pl

 1. Celem konkursu jest :

– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

– rozbudzenie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania

– próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na własną miejscowość.

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym indywidualnie
  z rodzicem/opiekunem.

               II Przepisy dotyczące prac:

 1. Fotografia powinna zawierać zakątki miejscowości, w których mieszkają nasze Przedszkolaki,
  a więc Rajbrot lub Lipnicę Murowaną.
 2. Każdy uczestnik może przekazać jedną fotografię.
 3. Fotografię należy przekazać w postaci odbitki formatu 15 cm x 21 cm oprawioną
  w passe-partout (kartonową ramkę), które dziecko własnoręcznie ozdobi w wybrany przez siebie sposób.
 1. Fotografię należy przekazać do wychowawców poszczególnych grup.
 2. Praca powinna zostać oznaczona na odwrocie (imię i nazwisko autorów oraz wiek dziecka,
  a także tytuł zdjęcia).
 3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane,
  ani nie brały udziału w żadnym konkursie
 4. Konkurs trwa od 07. 10. 2021 r. do 19. 11. 2021 r.
 5. Nagrody oraz dyplomy dla osób nagrodzonych zostaną przekazane do dnia 26. 11. 2021r.
 6. 11. 2021r. nastąpi opublikowanie wyników konkursu na stronie internetowej.
 7. Fotografie przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 8. Organizator powołuje jury konkursowe, które wyłoni zwycięzców.

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Przybyłko

                                    Przedszkole Samorządowe im. św. Mikołaja w Rajbrocie

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania przekazanych na konkurs prac z imieniem i nazwiskiem autora na stronie internetowej placówki. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego, w celach wynikających z regulaminu tego konkursu.