Konkurs literacko-plastyczny

Kochane Przedszkolaki i Wy Drodzy Rodzice i Bliscy Przedszkolaków.
Zapraszamy Was do udziału w Przedszkolnym Konkursie Literacko – Plastycznym

„Moja pierwsza książeczka”.

CELE KONKURSU:
– promowanie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych,
– propagowanie wspólnego, rodzinnego spędzania czasu,
– rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
– wzmacnianie wiary we własne możliwości,

REGULAMIN:
 Konkurs adresowany jest do rodzin przedszkolaków z przedszkola w Rajbrocie z wszystkich
grup wiekowych.  

 Dzieci wraz z rodzicami lub bliskimi wymyślają własną bajkę,opowiadanie, które dzieci muszą zilustrować dowolnymi technikami plastycznymi a dorośli zapisać i złożyć w formie książeczki.
 Na okładce książeczka musi mieć podany tytuł, imię i nazwisko autora oraz nazwę grupy przedszkolnej, do której autor uczęszcza.
 Format książeczki jest dowolny i zależy od autora.
 Gotową książeczkę powinien złożyć autor u swojego wychowawcy do dnia 25 listopada 2022 r.
 Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora tj. przedszkole.
 Oceniane będą pomysłowość i walory artystyczne książeczki.
 Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia
w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki.
 Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
 Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.
 Wyniki zostaną ogłoszone 12 grudnia 2022 r.
 Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom, ponieważ warto,
aby ich dzieło zobaczyła bliższa i dalsza Rodzina i aby zajęło godne miejsce w domowej biblioteczce.
 Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w celach
propagowania konkursu i chwalenia się zdolnymi przedszkolakami.

W razie pytań informacji udziela wychowawca grupy V – Jolanta Koszmider

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie 🙂 🙂 🙂