„Czytanie to najlepsza inwestycja w rozwój i edukację dzieci”

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Jest to rządowy program, którego zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, uczestnictwo w spotkaniach czytelniczych, współpraca z bibliotekami. 

Program tworzy warunki dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego oznacza to wsparcie finansowe na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci
w wieku 3-6 lat oraz  realizację działań promujących czytelnictwo. 

Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 3750 zł, z tego:

– 3000 zł to środki pochodzące z budżetu państwa

– 750 zł to wkład organu prowadzącego.

W ramach realizacji programu przedszkolaki uczestniczyły w projektach czytelniczych:

  • Międzynarodowym projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek” – promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój i zdobywanie wiedzy. 
  • Projekcie z czasopisma „Bliżej przedszkola” – „Kicany berek i noc rozterek” – wspólne działania dzieci i rodziców polegające na zapisywaniu i ilustrowaniu w wędrującej bajecznej księdze opowiadań wymyślonych przez dzieci. 
  • Projekcie edukacyjnym „Oto Hałabała, zna go Polska cała” – zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą – tą dawną, książeczką wypożyczoną w bibliotece, przybliżenie postaci Lucyny Krzemienieckiej, znakomitej pisarki dla dzieci, poznanie  innych jej utworów, zapoznanie
    z historią najstarszego czasopisma dla dzieci, jakim jest „Świerszczyk”, a z którym dawno temu współpracowała autorka bajki o Krasnalu.
  • Projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – zorganizowanie zajęć edukacyjnych polegających na zaproszeniu do czytania przedszkolakom przez znane dzieciom osoby
    z lokalnego środowiska. 

Kolejny już rok odbywają się comiesięczne spotkania czytelnicze w ramach działającego
w przedszkolu Dyskusyjnego Klubu Książki „Mania czytania”. Są to spotkania przedszkolaków
z bibliotekarką, podczas których dzieci zapoznają się z wybranymi utworami literatury dziecięcej. Spotkania odbywają się na terenie przedszkola bądź w bibliotece, gdzie dzieci poznają zasady zachowania się oraz zasady wypożyczania książeczek. Wielu przedszkolaków wraz ze swoimi rodzicami jest stałymi bywalcami biblioteki w Rajbrocie. 

Zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych rozwijane są poprzez umożliwianie im codziennego kontaktu z książką. W każdej sali dydaktycznej znajdują się kąciki książki, w których wyeksponowane są książeczki zarówno do wspólnego czytania i słuchania z wychowawcą jaki i do samodzielnego oglądania. W miarę potrzeb książeczki są wymieniane aby umożliwić dzieciom poznanie wielu utworów dziecięcej literatury. Jest to możliwe dzięki wsparciu finansowemu z programu – biblioteczka przedszkolna wzbogaciła się o wiele atrakcyjnych pozycji książkowych. Umilają też one dzieciom stałe, codzienne, wygospodarowane w trakcie  pobytu w przedszkolu chwile przeznaczone na czytanie przez wychowawców. Jest to czas codziennej poobiedniej i popołudniowej relaksacji – moment,
w którym nic nie rozprasza, nic nie jest ważniejsze niż to – wspólna lektura. Dzieci nie tylko słuchają czytanego utworu, ale też o jego treści rozmawiają a niejednokrotnie rysują występujące w utworze postacie, zwierzęta, zdarzenia. 

Działania wychowawcze oraz poznawcze realizowane są poprzez wprowadzanie do realizacji nowych projektów opartych o utwory literatury dziecięcej. Są to projekty realizowane w grupie II – „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” oraz „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”. 

Przedszkolaki mają również możliwość poznania pracy pisarza. W ramach realizacji projektu spotkały się z tatą swojej przedszkolnej koleżanki panem Tomaszem Dekertem, autorem książek naukowych, ale też książeczki dla dzieci i o przemyśleniach dzieci p.t. „Tylko Bóg wie czy istnieje”. Na spotkaniu dowiedziały się na czym polega praca pisarza i zadały panu Tomkowi wiele pytań dotyczących pisania książek. Zdobytą wiedzę będą mogły wykorzystać już w najbliższym czasie biorąc udział w konkursie przedszkolnym na napisanie wspólnie z rodzicem swojej książeczki. Będą miały również okazję spotkać się z panią Agnieszką Myszewską Dekert, autorką książki p.t. „Cynamon i Marianna”. 

J.K.

Galeria