„Kto ty Jesteś? Polak Mały.”

W tym tygodniu zajęcia i różnorodne działania skupiały się wokół naszej ojczyzny. Poznawaliśmy symbole narodowe naszego kraju, słuchaliśmy wielu legend, wykonywaliśmy prace plastyczne, śpiewaliśmy piosenki patriotyczne. Głownym celem tych aktywności było kształtowanie u naszych przedszkolaków tożsamości narodowej oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za naszą ojczyznę. Jak co roku wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”. 10 listopada 2022 r. o symbolicznej godzinie 11.11 społeczność przedszkolna zaśpiewała cztery zwrotki naszego hymnu narodowego
– Mazurka Dąbrowskiego. 

MJ

Galeria 🙂