Ogłoszenie

Prosimy, aby Rodzice zgłaszali wychowawcom w terminie do 17.12.2020 roku jak dziecko będzie uczęszczało do przedszkola do końca grudnia bieżącego roku.

Równocześnie informujemy, że autobus szkolny będzie kursował do dnia 23 grudnia. Kurs autobusu szkolnego wznowiony zostanie po zakończeniu szkolnych ferii zimowych tj. od 18 stycznia 2021 r.