Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola w Rajbrocie informuje, że Rodzice przedszkolaków, które w roku szkolnym 2020/2021 będą kontynuowały edukację  przedszkolną  w Przedszkolu Samorządowym im. św. Mikołaja w Rajbrocie  składają u dyrektora Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od dnia 03 lutego  do 10 lutego 2020 r.

NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W W/W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE

  Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Deklaracje można pobrać:

u dyrektora

u wychowawcy

ze strony internetowej

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci,
które obecnie do niego nie uczęszczają  trwać będzie

od 10 lutego do 06 marca 2020 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami będą wydawane u dyrektora  lub będzie można je pobrać ze strony internetowej przedszkola
  www. przedszkolerajbrot

Szczegółowe terminy rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Lipnica Murowana w sprawie terminów rekrutacji