Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. św. Mikołaja w Rajbrocie informuje,
że Rodzice przedszkolaków, które w roku szkolnym 2022/2023
będą kontynuowały edukację w przedszkolu składają u dyrektora
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Druk należy złożyć w przedszkolu
w terminie  od dnia 31 stycznia 2022 do 04 lutego 2022 roku.

Druk Deklaracji można pobrać:

– w przedszkolu (w korytarzu)
– ze strony internetowej – tutaj

NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W W/W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU OD WRZEŚNIA 2022 R.

 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci,
które obecnie do niego nie uczęszczają trwać będą

od 07 lutego do 04 marca 2022 r.

Szczegółowe terminy rekrutacji znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Lipnica Murowana.