UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA

04 czerwca 2018 r. miała miejsce Uroczystość nadania imienia Świętego Mikołaja dla Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie. Ten dzień był dla nas szczególny i wyjątkowy. Najpierw w budynku przedszkola odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy podczas, której została podjęta Uchwała
o nadaniu imienia dla naszej placówki. Następnie udaliśmy się do kościoła p.w. św. Jana Pawła II na mszę św. koncelebrowaną przez księży rodaków: ks. Andrzeja Mulkę i ks. Józefa Smolenia oraz proboszcza naszej parafii księdza Leszka Babraja i księdza katechetę Marka Czerwińskiego sprawowaną w intencji nauczycieli, pracowników przedszkola oraz dzieci i ich rodziców. Po mszy św. wszyscy zebraliśmy się przed budynkiem przedszkola i uczestniczyliśmy w uroczystym poświęceniu i odsłonięciu pamiątkowej tablicy oraz zawieszeniu obrazu przedstawiającego wizerunek naszego patrona.

 

Na część oficjalną oraz artystyczną udaliśmy się do budynku szkoły. Tutaj Pani Dyrektor przywitała zacnych gości:

 

1/ Wójta Gminy Lipnica Murowana pana Tomasza Gromalę
2/ Członka Zarządu Powiatu Bocheńskiego pana Józefa Radziętę
3/ Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie pana Artura Puciłowskiego
4/ Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Murowana Stanisława Włodarczyka
5/ Księdza proboszcza parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie Leszka Babraja
6/ Radnych Gminy Lipnica Murowana
7/ Dyrektorów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Lipnica Murowana
8/ sołtysów Gminy Lipnica Murowana
9/ księży rodaków z Rajbrotu – księdza Józefa Smolenia i Księdza Andrzeja Mulkę
10/ Radę Rodziców Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie na czele
z przewodniczącą panią Bogumiłą Gajec

11/ byłą dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie panią Teresę Biernat oraz wszystkich emerytowanych pracowników przedszkola
12/ nauczyciela Szkoły podstawowej im. św. Mikołaja w Bytomsku panią Teresę Libera
13/Nauczycieli wraz z księdzem katechetą Markiem Czerwińskim oraz pracowników administracji i obsługi przedszkola
14/ prezesów organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Lipnica Murowana
15/ Moderatora Dyskusyjnego Klubu Książki dla przedszkolaków panią Katarzynę Matras
16/ wszystkich sponsorów, przyjaciół przedszkola, absolwentów, Rodziców oraz dzieci.

Pani dyrektor wygłosiła przemówienie w którym nawiązała do dwóch ważnych jubileuszy: 100 – lecia odzyskania niepodległości i 700 – lecia lokacji miejscowości Rajbrot, przedstawiła podejmowane działania, które zmierzały do wyboru patrona i nadania imienia dla przedszkola oraz przybliżyła postać św. Mikołaja z Miry zwracając uwagę na to, że jest to postać historyczna, wyniesiona przez Kościół na ołtarze.

 

 

Po oficjalnym przemówieniu przedszkolaki swoim występem zachwyciły wszystkich zebranych gości. Mali artyści recytowali piękne wiersze
o początkach Rajbrotu, próbowali swoich sił w śpiewie i tańcu ludowym. Dumni i w wielkim skupieniu odczytywali historię życia swojego Patrona. Następnie przyszła pora na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Patron mojego przedszkola” i nagrodzenie laureatów. Radość dzieci była ogromna a to nie był koniec niespodzianek. Po wystąpieniach szanownych gości i wygłoszeniu okolicznościowych przemówień, część oficjalna uroczystości dobiegła końca i właśnie wtedy przyszedł czas na wręczenie przedszkolakom prezentów od św. Mikołaja.

Mamy nadzieję, że te niezwykłe chwile przeżyte z nami w dniu 4 czerwca 2018 r. , w którym Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie otrzymało imię Świętego Mikołaja pozostaną na stałe w pamięci nie tylko naszej przedszkolnej społeczności, ale wszystkich obecnych Gości. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości oraz za to, że w tak ważnym dla nas dniu byliście z nami.

 

Fotorelacja tutaj